Huidige situatie & vervoersplan 2021

 

+++ Update November 2020, zie onderaan deze pagina +++

 

Op dit moment rijden trams 4 en 9 in onze buurt. Ze zorgen voor een goede en frequente verbinding met de stad.

In de oorspronkelijke plannen van De Lijn en het stadsbestuur zou tram 9 via een nieuwe keerlus aan de Sint-Jozefkerk (Boekenberglei) haar huidige traject inkorten. Het traject van tram 4 bleef ongewijzigd. Als alternatief voor het ingekorte traject van tram 9, stelde het Juiste Spoor voor om deze lijn door te trekken naar Deurne-Noord. Zo was er geen nieuwe keerlus nodig, en zou er eindelijk werk kunnen worden gemaakt van een tramverbinding tussen Deurne-Zuid en Deurne-Noord. Een voorstel dat destijds als onmogelijk werd bestempeld door het stadsbestuur en De Lijn, wordt in het vervoersplan 2021 nu toch opgenomen.

Vreemd genoeg blijft de keerlus aan de Sint-Jozefkerk (Boekenberglei) wel bestaan in deze nieuwe plannen.

Een plan voor de toekomst?

De Lijn stelt tram M9 voor, met een reisweg van Linkeroerver naar Silsburg (dit is de bruine lijn op het plan hieronder). Op het plan ontwaren we ook nog tram M2 (dit is de gele lijn op het plan hieronder). Deze lijn vertrekt van het Schoonselhof te Hoboken en doorkruist de stad om dan een enorme bocht te maken over Wijnegem en Wommelgem en daarna – u raadt het nooit – een keerlus te nemen aan de Sint-Jozefkerk (Boekenberglei). Om de keerlus nog een argument bij te geven, wordt er ook nog een korter traject voorgesteld, dat van tram T10 (dit is de lichtblauwe lijn op het plan hieronder) vertrekkende vanaf het Zuidstation en opnieuw eindigend in onze buurt, aan de nieuwe keerlus bij de Sint-Jozefkerk (Boekenberglei).

Tram M2 volgt een wel heel lang traject, met een wijde boog over Wijnegem en Wommelgem om tot de voorgestelde keerlus te komen. Traject T10 is dan weer heel wat korter, maar eindigt ook aan de voorgestelde keerlus. Het wel erg lange traject van tram M2 staat in schril contrast met de andere lijnen op het plan – de vraag is of deze lijn op een gegeven moment geknipt zal worden. De mobiliteitsvisie van de stad steunt namelijk op combimobiliteit met kortere lijnen en vaker overstappen (zie o.a. de Themacommissie mobiliteit, juni 2020: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-commissies-live/themacommisie-mobiliteit).

Het lijkt er alleszins op dat De Lijn en het stadsbestuur heel veel moeite hebben genomen om een plan te maken dat de noodzaak van een nieuwe keerlus aan de Sint-Jozefkerk onderstreept. Het blijft ons een raadsel waarom.

Het positieve is natuurlijk dat de keerlus aan het Eksterlaar zou kunnen verdwijnen. Het lijstje met negatieve gevolgen is jammer genoeg heel wat langer. De problemen van het oude voorstel blijven bestaan, maar er komen er nog nieuwe bij (zie: De gevolgen).

Hoewel de plannen voor de nieuwe keerlus een goed bewaard geheim blijven, konden we één van de laatste versies inkijken. Onderstaande illustratie is daarop gebaseerd (detailplan keerlus Sint-Jozefkerk) en illustreert de ingrijpende verandering  waaraan onze buurt zich kan verwachten in 2021. Tot nader order werden nog geen infomomenten georganiseerd door de stad, het district noch De Lijn. Inspraak van de buurtbewoners is dus onbestaande. Nochtans zouden de plannen in een finale fase zitten. Daarom blijven wij het stads- en districtsbestuur en De Lijn vragen naar meer duidelijkheid, transparantie en inspraak van de buurt.

Vervoersplan Antwerpen 2021: het nieuwe vervoersplan heeft een grote invloed op de mobiliteit in de buurt van de Sint-Jozefkerk.

Hoewel De Lijn, het stadsbestuur en het districtsbestuur Deurne de plannen voor de keerlus aan de Sint-Jozefskerk (nog) niet openbaar maakten, kon Het Juiste Spoor de laatste versie  inkijken. Bovenstaande tekening is hierop gebaseerd en toont de ingrijpende verandering voor de mobiliteit rond de Sint-Jozefkerk.

Update November 2020

We vernamen onlangs, via via, dat de plannen voor de keerlus opnieuw werden bijgestuurd. De nieuwe keerlus zou nu enkel en alleen nog dienen als keerlus voor T10 (zie afbeelding hieronder). Volgens sommigen zou de lus zelfs enkel gebruikt worden bij problemen op het traject.