Al voor de Lijn op de proppen kwam met het nieuwe trajectplan, probeerden zowel de lijn als sommige politieke partijen de nood aan een nieuwe keerlus ter hoogte van de Boekenberglei-Drakenhoflaan-Cruyslei door te duwen. Van in het begin hadden we hier als buurtbewoners belangrijke vragen bij en toonden we belangrijke nadelige gevolgen aan. We dachten actief mee aan alternatieve oplossingen. Hieronder een weergave van dit stukje voorgeschiedenis