Het juiste spoor is vooral een uitnodiging om opnieuw te zoeken. Voor elk probleem zijn er verschillende oplossingen.

We stellen op dit moment het onderstaande voor als alternatief. Ideeën en aanpassingen blijven uiteraard erg welkom. Belangrijk daarbij is om de leefbaarheid van de buurt centraal te stellen.

Kern van ons voorstel is dat het traject van tram 9 niet wordt ingekort maar verlengd. Nog duurder? Neen... de sporen liggen er reeds. Alle sporen zijn reeds aanwezig waardoor de spoor-aanlegkost van 5 miljoen euro volledig vervalt.

Niet zomaar verlengen om het probleem te verleggen... tram 9 verbindt op die manier een belangrijke as. Buurtbewoners geraken op die manier gemakkelijk naar ziekenhuis Monica en reizen in één beweging naar de Ruggeveldlaan (Zwembad Sportoase, sportvelden, evenementen Rivierenhof). Bewoners van de nieuwbouwprojecten Dascottalei geraken in de omgekeerde richting makkelijk tot bij Berchem Station. 

Een mobiliteitsstudie geeft aan dat om complete verkeersopstoppingen ter hoogte van de Ruggeveldlaan te vermijden, er een andere verhouding auto-openbaar vervoer moet komen: 50/50 in plaats van de huidige 70/30 verdeling. De inkorting van tram 9 is ook in dat opzicht niet het juiste spoor. Verleng traject tram 9, en laat deze op bestaande sporen zowel het Eksterlaar als de ongebruikte bedding van de Ruggeveldlaan aandoen. Van daaruit zijn er verschillende mogelijkheden: verlengen naar Wijnegem shoppingcenter, terugdraaien aan Wim Saerensplein of doorrijden naar Sportpaleis Antwerpen. Dit laatste heeft als voordeel dat het openbaar vervoer met de tram een verbinding maakt tussen Deurne Noord en Deurne zuid.

Wat betekent dit voorstel voor bestaande keerlus Eksterlaar?

Voor de bewoners aan de keerlus van het Eksterlaar betekent de keerlus ongetwijfeld sterke geluidsoverlast. De tram moet echter kunnen terugdraaien in geval van problemen. Als er bijvoorbeeld ergens een panne of ongeluk is moet de tram op verschillende plaatsen kunnen terugdraaien. Ons voorstel is om de keerlus ter hoogte van het Eksterlaar enkel te gebruiken in geval van problemen. Optimaliseer de bestaande lus in plaats van ze te verwijderen.