We spraken het voorbije jaar met heel wat buurtbewoners.

We sommen de meest directe gevolgen op van de huidige keerlus-plannen ter hoogte van de Gitschotellei-Drakenhoflaan-Boekenberglei:

  • Op het kruispunt Cruyslei-Boekenberglei zal de tram uit niet minder dan 3 verschillende richtingen opduiken. Ook op het kruispunt Gitschotellei/Cruyslei zal de tram uit twee verschillende richtingen komen.
  • Op de Boekenberglei kan de gezondheid van de eeuwenoude eiken niet gegarandeerd worden. Sowieso wordt een mooie eik opgeofferd om de spoorbocht vanuit Boekenberglei naar de Cruyslei te realiseren. Ook de bomen op de Gitschotellei-Drakenhoflaan moeten eraan geloven. Er zijn wel nieuwe aanplantingen voorzien.
  • In gesprekken met de stad werd ons meegedeeld dat er "slechts" 20% kans was dat de overige oude eikenbomen permanente schade zouden ondervinden. Voor een perfect te vermijden plan lijkt dit een hoog risico.
  • De woensdagmarkt op de Gitschotellei-Drakenhoflaan zal worden verplaatst. Echter, tot op heden werd nog geen enkele alternatieve goede locatie gevonden. De markt zal dus simpelweg verdwijnen. De markt is niet alleen belangrijk voor de marktkramers,  maar ook goed voor de lokale bewoners en sociale cohesie. Bovendien beleeft de lokale middenstand dankzij de markt een topdag daar zij mee profiteren van de toegenomen passage. Ook deze inkomsten zullen verdwijnen.
  • Door het aanleggen van 700m nieuw spoor wordt het huidige aanbod in feite ingekort (De kost van dit project wordt geschat op 5 miljoen euro). Daar waar de tram oorspronkelijk tot het Eksterlaar reed, zal hij nu reeds terugdraaien ter hoogte van de Cruyslei. De tram zal door de Cruyslei blijven rijden.
  • Nieuwbouwprojecten ter hoogte van Dascottelei worden afgesneden. Nieuw recreatiedomein/zwembad en parken Rivierenhof/Groot Schijn aan de Ruggeveldlaan kunnen niet worden bereikt met tram 9. Een gemiste kans...

Daarom: laten we samen zoeken naar het juiste spoor