Acties

Januari 2023: infomoment over de keerlus

Op zondag 22 januari 2023 organiseerden Buurtwerk ’t Vliegerke vzw, Grootouders voor het Klimaat vzw en Het Juiste Spoor samen een infomoment over de keerlus, met presentaties van Professor Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert, Erik Heylen van TreinTramBus en Lode Daelemans van Het juiste spoor.

Daarnaast konden de aanwezigen een een geleide wandeling maken langs de keerlus-route en genieten van live muziek van Jokke en Gino.

De PowerPoint-presentaties van de sprekers kan u hier terugvinden:
Presentatie Professor Lauwers (in PDF)
Presentatie Erik Heylen (in PDF)
Presentatie Het juiste spoor (in PDF)

Een uitgebreid verslag kan u vinden op de website van de Gazet van Deurne:

https://www.gazetvandeurne.be/2023/01/23/infomoment-over-de-keerlus-trekt-ruim-honderd-mensen/

 

Oktober 2022: nieuwe posteractie

Waarom is een nieuwe keerlus nodig? Miljoenen euro’s besteden aan een lus waarvan niet eens duidelijk is of en hoe ze zal worden gebruikt, en tegelijk een groen en gezellig stuk Deurne mismeesteren... We zijn voorstander van een heraanleg, maar dan wel zonder een nutteloze keerlus en met inspraak van de buurtbewoners.

Op woensdag 5 oktober 2022 (16u-19u) organiseert de Stad Antwerpen een infomoment voor de buurt in basisschool Land van Nu (Boekenberglei 279). Pleit mee als buurtbewoner voor een heraanleg zonder keerlus!

Het Juiste Spoor buste begin oktober een nieuwe buurtbrief. Jullie vinden deze hieronder (klik om te downloaden):

Oktober 2022: rode lintenactie

Rode linten rond de bomen op de Gitschotellei - Drakenhoflaan, samen met een oproep om tijdens het infomoment van de stad - op 5 oktober - te komen pleiten voor een heraanleg zónder keerlus.

Maart 2022: een brief van de Toekomstboom

 

Januari 2021: Petitie - red de bomen!

We startten een online petitie op om de bomen te redden: https://www.change.org/zomereiken-deurne . 

November 2020

Op woensdag 25 november 2020 bracht Het Juiste Spoor spandoeken en infoborden aan in de buurt om zo buurtbewoners en passanten te informeren over de negatieve gevolgen van de keerlus. Ook de marktkramers op de Gitschotellei deden mee, en hingen zwarte linten aan hun kramen.

De krantenartikels over deze actie vindt u terug onder de rubriek ‘In de pers’.

Juli 2020

Na in het voorjaar via de pers te hebben vernomen dat er plots vergevorderde plannen voor het vervoersplan 2021 – en ook voor de nieuwe keerlus – op de tafel liggen, lanceert Het Juiste Spoor een posteractie. Bedoeling is om het districts- en stadsbestuur en De Lijn er opnieuw op te wijzen dat er geen draagvlak is in buurt voor de nieuwe keerlus.

Het Juiste Spoor vraagt aan alle buurtbewoners om een poster zichtbaar voor het raam te hangen, en om input te geven betreffende mogelijke alternatieven. Op basis van de ontvangen input zullen de huidige alternatieven worden uitgebreid en/of bijgestuurd.

Een buurtoverleg volgt – voor zover de Corona-situatie het toelaat – in september. Meer informatie hierover zal verschijnen op de website.

De posters zijn hier te downloaden: Poster 1, Poster 2.

Papieren exemplaren zijn te verkrijgen bij bakker De Vloere Pistolée (Drakenhoflaan 41), Boekenberglei 176 en Boekenberglei 184.

Mei 2018

Op 17 mei 2018 vindt de door burgemeester De Wever beloofde vergadering plaats. Philippe Beinaerts, kabinetschef van Bart De Wever, en Frederik Elsermans, de mobiliteitsmedewerker van Koen Kennis, zijn aanwezig.

Er wordt beloofd om extra middelen te voorzien om de bomen op de Boekenberglei te beschermen. Er zou “slechts” 20% kans zijn dat deze eeuwenoude bomen het niet zouden halen.

Ook zou een alternatieve locatie voor de markt worden gezocht. Deze werd tot op heden niet gevonden.

Maart 2018

Bezoek aan de N-VA-infostand op het Eksterlaar, waar Het Juiste Spoor een brief overgandigt aan Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen. Hij belooft een vergadering te organiseren over de plannen voor de keerlus.

December 2017

Het Juiste Spoor is aanwezig op de eerste vergadering van de marktcommissie in Borgerhout, waar de marktkramers hun brief met bezwaren tegen de keerlus overhandigen.

December 2017

Het Juiste Spoor overhandigt 150 handtekeningen tegen de keerlus aan Koen Kennis, schepen voor mobiliteit.
In een tweede ronde worden meer dan 700 handtekeningen opgehaald. Ook deze worden afgegeven op het kabinet van Koen Kennis.

November 2017

Het Juiste Spoor overhandigt 150 protestbrieven aan de Deurnese districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) en Deurnes districtsschepen van publiek domein Freddy Lorent (Open Vld).

Zie ook: “Bewoners, handelaars en marktkramers gekant tegen geplande keerlus tram 9”
Gazet van Antwerpen, 13 november 2017

https://www.gva.be/cnt/dmf20171113_03184543/bewoners-handelaars-en-marktkramers-gekant-tegen-geplande-keerlus-tram-9

 

info@juistespoor.be