Plannen keerlus: 2006 - nu

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende plannen rond een nieuwe keerlus Gitschotellei-Drakenhoflaan-Boekenberglei die de revue zijn gepasseerd van 2006 tot nu.

2006

‘Rondlus’ voor tram 8 en tram 11

 • Tramverkeer in 1 richting op Cruyslei
 • Aanzet doortrekken tramsporen naar Borsbeek

18/12/2006: petitie met 700 handtekeningen overhandigd aan Ludo Van Campenhout en Kathleen Van Brempt.


2017

Info ‘keerlus’ nieuwe plannen op 26 en 27 september

 • Verlenging naar Borsbeek
 • Inkorting tram 9 tot keerlus

Protest met een 900 handtekeningen van buurtbewoners Gitschotellei, Drakenhoflaan, Boekenberglei, marktkramers en -bezoekers.

 

2018

Infobrief maart 2018 van district Borgerhout over heraanleg Gitschotellei

 • Bij heraanleg strook voorzien voor tram naar Borsbeek?
 • District wijst op moeilijke verkeerssituatie, kruisen autoverkeer en tram op reeds gevaarlijke kruispunten

 

2020

Plan 1:

 • Tram 4: Havenhuis - Nationale Bank - Cruyslei
 • Tram 9: P+R Linkeroever (halte Schep Vreugde) – Wijnegem

 

Plan 2:

 • Tram 4 verdwijnt en vervangen door tram T10, Zuidstation – Boekenberglei, Dubbel perron aan Sint-Jozefkerk
 • Tram 9 vervangen door M9, P+R Melsele – Silsburg
 • M2 nieuwe tram, P+R Schoonselhof – Wommelgem – Boekenberglei

 

Plan 3:

 • Keerlus enkel in geval van calamiteiten (technische lus) geen perrons, of enkel voor T10
 • Geen bijkomende tram M2

 

Plan 4

 • In- en uitrithelling op Boekenberglei voor premetro komende van station Plantin, richting Berchem Station (haalbaarheidsstudie aangevraagd door Vervoerregio Antwerpen)

 

2022

Begin 2022 wordt weer een nieuw tramplan opgesteld waarmee het hele tramnet volledig omgegooid zou worden. Ook dit plan komt absoluut niet tegemoet aan onze bezwaren:

 • De keerlus was en blijft overbodig. In Deurne-Zuid worden nu extra km's gereden om toch "enig nut" te geven aan de keerlus. Zeer straf, aangezien De Lijn en Stad Antwerpen ons alternatief altijd hebben geweigerd op basis van die extra kilometers. Nochtans biedt ons alternatief een besparing van maar liefst 6 miljoen euro (een schatting die trouwens gebaseerd is op pre-covid prijzen, we houden ons hart vast wat het uiteindelijke kostenplaatje van deze nutteloze ingreep gaat zijn voor de belastingbetaler), zonder enig nadeel voor de buurtbewoners of de doorstroming van het vervoer!
 • De noord-zuid verbinding in Deurne waarmee de lokale politiekers graag uitpakten, is verdwenen.

Eind 2022 verdwijnt dit "nieuwe" Antwerps opnieuw in de koelkast... De vervoerregioraad Antwerpen beslist dat de trams hun vertrouwde traject blijven rijden. Er zouden geen tramlijnen geschrapt of ingekort worden.

 

Sindsdien zijn er geen concrete plannen meer om (op korte termijn) wijzigingen uit te voeren aan het Antwerpse tramnet. Waarom men dan nog steeds doorduwt om de onnodige keerlus aan te leggen, kunnen wij alvast niet begrijpen.

 

info@juistespoor.be