Plannen keerlus: 2006 - nu

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende plannen rond een nieuwe keerlus Gitschotellei-Drakenhoflaan-Boekenberglei die de revue zijn gepasseerd van 2006 tot nu.

2006

‘Rondlus’ voor tram 8 en tram 11

 • Tramverkeer in 1 richting op Cruyslei
 • Aanzet doortrekken tramsporen naar Borsbeek

18/12/2006: petitie met 700 handtekeningen overhandigd aan Ludo Van Campenhout en Kathleen Van Brempt.


2017

Info ‘keerlus’ nieuwe plannen op 26 en 27 september

 • Verlenging naar Borsbeek
 • Inkorting tram 9 tot keerlus

Protest met een 900 handtekeningen van buurtbewoners Gitschotellei, Drakenhoflaan, Boekenberglei, marktkramers en -bezoekers.

 

2018

Infobrief maart 2018 van district Borgerhout over heraanleg Gitschotellei

 • Bij heraanleg strook voorzien voor tram naar Borsbeek?
 • District wijst op moeilijke verkeerssituatie, kruisen autoverkeer en tram op reeds gevaarlijke kruispunten

 

2020

Plan 1:

 • Tram 4: Havenhuis - Nationale Bank - Cruyslei
 • Tram 9: P+R Linkeroever (halte Schep Vreugde) – Wijnegem

 

Plan 2:

 • Tram 4 verdwijnt en vervangen door tram T10, Zuidstation – Boekenberglei, Dubbel perron aan Sint-Jozefkerk
 • Tram 9 vervangen door M9, P+R Melsele – Silsburg
 • M2 nieuwe tram, P+R Schoonselhof – Wommelgem – Boekenberglei

 

Plan 3:

 • Keerlus enkel in geval van calamiteiten (technische lus) geen perrons, of enkel voor T10
 • Geen bijkomende tram M2

 

Plan 4

 • In- en uitrithelling op Boekenberglei voor premetro komende van station Plantin, richting Berchem Station (haalbaarheidsstudie aangevraagd door Vervoerregio Antwerpen)

 

2022

Opnieuw wordt het hele tramnet volledig omgegooid. Zodra we meer info hierover hebben, delen we deze met jullie. Wat we al wel weten uit de vele artikels die zijn verschenen in de pers, is dat dit nieuwe tramnet absoluut niet tegemoetkomt aan onze bezwaren.