JuisteSpoor

Een nieuwe keerlus voor tram 9 ter hoogte van de Gitschotellei, Drakenhoflaan en de Boekenberglei?                                                     Je hebt er vast al over gehoord.

Investeringen in ons openbaar vervoer: daar geloven we in. Hoe meer openbaar vervoer, hoe liever!

Maar deze nieuwe tramsporen leiden niet tot meer openbaar vervoer. De keerlus, een traject van 700 meter nieuw spoor zal het bestaande traject van tram 9 niet verlengen maar inkorten...

De keerlus brengt bovendien de verkeersveiligheid in het gedrang, gijzelt de lokale middenstand gedurende de werken en zet een streep door onze lokale markt.

Het juiste spoor is een oproep om dure plannen zonder inspraak van de buurt even aan de kant de leggen. Eenvoudige alternatieven zijn voorhanden: maak gebruik van bestaande (ongebruikte) sporen, verbind de stad met de nieuwe en prachtige sportinfrastructuur en het nieuwe zwembad. 

Als buurtwerkgroep willen we jou via deze weg op de hoogte houden van de nodige heraanleg van de Boekenberglei, de plannen van De Lijn en de stad, de mogelijke gevolgen en alternatieven. Zo blijven we samen op het juiste spoor!