JuisteSpoor

Een nieuwe keerlus ter hoogte van de Gitschotellei, Drakenhoflaan en de Boekenberglei?                                                    

Je hebt er misschien al over gehoord.

Investeringen in ons openbaar vervoer: daar geloven we in. Hoe meer openbaar vervoer, hoe liever!

Het juiste spoor is een oproep om dure plannen zonder inspraak van de buurt even aan de kant de leggen. Eenvoudige en betere alternatieven zijn voorhanden 

Als buurtwerkgroep willen we jou via deze weg op de hoogte houden van de nodige heraanleg van de Boekenberglei, de plannen van De Lijn en de stad, de mogelijke gevolgen en alternatieven. Zo blijven we samen op het juiste spoor!