Juiste Spoor

NIEUWS

Januari 2023: terugblik infomoment 22 januari 2023

Dank aan iedereen die afgelopen zondag aanwezig was tijdens het infomoment over de keerlus, georganiseerd door Buurtwerk 't Vliegerke, Grootouders voor het Klimaat en Het Juiste Spoor. De opkomst overtrof onze verwachtingen: we telden maar liefst 120 bezoekers! Zij konden luisteren naar presentaties van Professor Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert, en Erik Heylen van TreinTramBus, en samen met ons de keerlus-route afwandelen.

Muzikale omkadering werd vezorgd door Jokke en Gino.

Een uitgebreid verslag, sfeerbeelden en de PowerPoint-presentaties kan u hier terugvinden.

Ook de Gazet van Deurne maakte een verslag van het infomoment: https://www.gazetvandeurne.be/2023/01/23/infomoment-over-de-keerlus-trekt-ruim-honderd-mensen/ 

+++

 

Januari 2023: 't Vliegerke, Grootouders voor het Klimaat en het Juiste Spoor organiseren zelf infomoment

Aanstaande zondag, 22 januari, organiseren wij samen met Buurtwerk 't Vliegerke en de Grootouders voor het Klimaat een infomoment over de keerlus. Op het programma staat een geleide wandeling langs de keerlusroute, live muziek en professor Dirk Lauwers (mobiliteitsexpert) en Erik Heylen (TreinTramBus) komen spreken.


Vrije toegang vanaf 9u45 in zaal Drakenhof, Boekenberglei 213 Deurne.

 

 

+++

 

Oktober 2022: Buurt verzet zich tegen keerlus en heraanleg: “Dit megalomaan prestigeproject wordt ons door de strot geduwd”

Lees hier het artikel dat verscheen in de Gazet Van Antwerpen n.a.v. het infomoment over de definitieve plannen: https://www.gva.be/cnt/dmf20221005_97867430 

Ook de Gazet van Deurne was ter plekke en vatte de avond goed samen:

https://www.gazetvandeurne.be/2022/10/06/ongenoegen-over-nieuwe-keerlus-zit-erg-hoog/

 

De opkomst tijdens het infomoment was enorm, het onbegrip en de frustratie waren dat evenzeer: voor de zoveelste keer werd duidelijk dat er in onze buurt GEEN draagvlak is voor de aanleg van een nieuwe keerlus.

De definitieve plannen zijn hier terug te vinden: https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/boekenberglei-heraanleg/media 

Vragen over deze plannen kunnen worden gemaild naar: info@antwerpenmorgen.be 

 

+++

 

September 2022: Stad Antwerpen, district Deurne en De Lijn duwen door

Het was even stil langs onze kant. Bij het infomoment in maart werden namelijk nog verschillende beloftes gemaakt om zaken te herbekijken en terug op de tekentafel te leggen. Men ging ons op de hoogte houden. Wat blijkt, in die tijd is er niets substantieels veranderd aan de plannen en duwt men door. Het definitieve ontwerp voor de Boekenberglei-Drakenhoflaan-Gitschotellei werd zopas goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Ook in deze definitieve plannen zijn de nadelen voor onze buurt niet te overzien:

  • Kappen van meer dan 65 volwaardige bomen, die je niet zomaar kan vervangen door een jonge spil aan te planten.
  • Gevaarlijke kruispunten waar schoolgaand verkeer is.
  • De markt komt niet meer terug na de werken, er zijn namelijk geen nutskasten voorzien op het definitieve ontwerp. Dit betekent dat hen, samen met de lokale middenstand, een economische ramp staat te wachten. Het is nochtans de 2e best draaiende markt van Antwerpen!
  • Bewoners blijven in de kou staan: Cruyslei is niet opgenomen, verlies van 96 parkeerplaatsen op een totaal van 149 op het stuk Boekenberglei aan de kerk, verlies van laad- en loszones voor middenstand, enz.
  • Ziekelijke geldverspilling in tijden van crisis: de lus was pre-corona al geraamd op maar liefst 6.5 miljoen euro. Dit zal nu dus nog een veel hoger bedrag zijn. Iedereen moet zijn riem aantrekken, maar Stad Antwerpen en De Lijn hebben blijkbaar geld te over voor een nutteloze keerlus. Er is zelfs nog geen nieuw tramplan op dit moment.

Op woensdag 5 oktober (16u-19u) organiseert de Stad Antwerpen een infomoment voor de buurt in basisschool Land van Nu (Boekenberglei 279). Houd uw brievenbus in de gaten voor de officiële uitnodiging van de Stad. De Stad zal zich sterk maken wél naar de buurt te hebben geluisterd. Misschien worden er hier en daar een paar parkeerplekken gevrijwaard t.o.v. de vorige plannen. Zulk gerommel in de marge is voor ons niet genoeg. Pleit mee als buurtbewoner voor een heraanleg zonder keerlus!

Waarom is een nieuwe keerlus nodig? Miljoenen euro’s besteden aan een lus waarvan niet eens duidelijk is of en hoe ze zal worden gebruikt, en tegelijk een groen en gezellig stuk Deurne mismeesteren... We zijn voorstander van een heraanleg, maar dan wel zonder een nutteloze keerlus en met inspraak van de buurtbewoners.

Het Juiste Spoor zal in de komende dagen nog een buurtbrief posten voor een nieuwe posteractie. Jullie vinden deze hieronder (klik om te downloaden):

 

+++

 

Maart 2022: Wijkbezoek Boekenberglei door N-VA Deurne en Borgerhout

Aanstaande zaterdag, 12 maart 2022, tussen 11u00 en 13u00, kan je vragen stellen over de heraanleg van de Boekenberglei aan het bestuur van N-VA Deurne en N-VA Borgerhout. Zij nodigen iedereen uit tijdens hun 'wijkbezoek' tegenover de Sint-Jozefkerk op de Boekenberglei. Zie voor meer info: https://www.facebook.com/events/618669345896554/

Bij deze een oproep om zich met alle vragen en bedenkingen tot hen te wenden, zodat N-VA uit eerste hand kan horen wat er leeft in onze buurt. 

 

+++

 

Maart 2022: Antwerps tramplan voor de tweede keer in de prullenmand (artikel verschenen in Gazet van Antwerpen)

De Vervoerregioraad Antwerpen (VVR) heeft aan De Lijn gevraagd om het tramplan opnieuw te bekijken. Dat moet gebeuren in overleg met reizigersorganisatie TreinTramBus. Lees het volledige artikel hier: https://www.gva.be/cnt/dmf20220228_95799498.
We zijn blij te vernemen dat het nieuwe tramplan niet wordt doorgevoerd; het impliceerde namelijk absoluut geen verbetering voor de reizigers.

 

Ook hopen we dat men nog afstapt van de aanleg van een nieuwe keerlus, die enorm veel geld zal kosten zonder enige meerwaarde voor de reiziger of de buurt. Zie hiervoor ook het interview in de Gazet van Deurne met Erik Heylen van TreinTramBus:

“Men doet moeite om die nieuwe lus te rechtvaardigen. De overlap M5 en M9 in Deurne-Zuid geeft alleen maar beperkingen en leidt tot overstap. De logische doorkoppeling geeft zelfs een besparing aan voertuigen/chauffeurs en verhoogt aanzienlijk een mogelijkheid tot rechtstreekse bestemming. Nog eens, eigenlijk was die keerlus niet nodig.”


Het volledige interview vind je hier: https://www.gazetvandeurne.be/2022/02/09/deurne-komt-bekaaid-uit-het-nieuwe-tramnet/

+++

 

Februari 2022: Bijna werd een verkeerde boom geveld (artikel verschenen in Gazet van Deurne)

Dankzij enkele aandachtige buurtbewoners kon op het nippertje de kap van een perfect gezonde monumentale eik op de Boekenberglei voorkomen worden. De Stad had zich immers van boom vergist en was - zonder onze tussenkomst - overgegaan tot het vellen van één van de gezonde majestueuze eiken t.h.v. het Flor van Reethpad... 

Lees het volledige artikel hier:
https://www.gazetvandeurne.be/2022/02/21/bijna-werd-een-verkeerde-boom-geveld/

 

+++

 

Februari 2022: Deurne komt bekaaid uit het nieuwe tramnet (artikel verschenen in Gazet van Deurne)

Erik Heylen (TreinTramBus): “Men doet moeite om die nieuwe lus te rechtvaardigen. De overlap M5 en M9 in Deurne-Zuid geeft alleen maar beperkingen en leidt tot overstap. De logische doorkoppeling geeft zelfs een besparing aan voertuigen/chauffeurs en verhoogt aanzienlijk een mogelijkheid tot rechtstreekse bestemming. Nog eens, eigenlijk was die keerlus niet nodig.”

Lees het volledige interview met Erik Heylen van TreinTramBus hier:
Deurne komt bekaaid uit het nieuwe tramnet | Gazet van Deurne

 

+++

 

Feburari 2022: Steeds meer politieke weerstand tegen nieuw Antwerps tramnet: “Onze stad wordt stilaan een fossiel” (artikel verschenen in Gazet van Antwerpen)

"Het nieuwe voorstel van het Antwerpse tramnet botst op steeds meer weerstand. De oppositiepartijen CD&V, PVDA en Groen vragen toelichting bij dit plan van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) op zijn commissie volgende week maandag. “Dit is een ramp”, zegt Groen-fractieleider Imade Annouri."

Lees het volledige artikel hier:
Steeds meer politieke weerstand tegen nieuw Antwerps tramnet: “Onze stad wordt stilaan een fossiel” (Antwerpen) | Gazet van Antwerpen (gva.be)

 

+++

 

Februari 2022: “Beleidsmakers, stop met de afbraak van De Lijn” (opiniestuk verschenen in Gazet van Antwerpen)

Lees het volledige opiniestuk van Dirk De Weerdt (Zuidoostrand Routeoverleg, kortweg Zorro) hier:
Dirk De Weerdt van Zuidoostrand Routeoverleg (Zorro) over verdwijnen tram 15: “Beleidsmakers, stop met de afbraak van De Lijn” (Antwerpen) | Gazet van Antwerpen (gva.be)

 

+++

 

Februari 2022: Geen garantie voor eiken op de Boekenberglei (artikel verschenen in Gazet van Deurne)

Steven Van Bockstal (Groen): “Uit bodem- en wortelonderzoek is gebleken dat bij de bomen die vooropgesteld waren te behouden in het project ‘heraanleg keerlus tram Boekenberglei’ veel wortels zich vrij oppervlakkig bevinden. Ze bevinden zich in de zone die normaliter wordt uitgegraven voor de fundering voor de verharding (nvdr. tot 5 meter van de boom). Bij de meeste bomen zal dit leiden tot onaanvaardbare wortelschade.”

Lees het volledige artikel hier:
Geen garantie voor de eiken op de Boekenberglei | Gazet van Deurne

Lees de profielanalyse van de bomen op de Boekenberglei, Gitschotellei en Drakenhoflaan hier.

 

+++

 

Januari 2022: Motie en interpellatie over de keerlusplannen tijdens de Deurnese districtsraad van 20 januari 2022

Pvda diende een voorstel tot motie in met de vraag naar verduidelijking en inspraak bij de hertekening van de plannen en werken op de Boekenberglei, Drakenhoflaan en Gitschotellei. Deze motie werd weggestemd.

Groen-raadslid Steven Van Bockstal interpelleerde over de zomereiken op de Boekenberglei de n.a.v. profielanalyse d.d. 24/09/2021.

Lees de profielanalyse hier.

 

+++

 

December 2021: De Lijn, kroniek van een aangekondigde privatisering (opiniestuk)

Dit opiniestuk van Stefan Stynen (voorzitter TreinTramBus) en Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit) verscheen in Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 10, en is ook hier te lezen:

De Lijn, kroniek van een aangekondigde privatisering | Netwerk Duurzame Mobiliteit (duurzame-mobiliteit.be)

 

+++

 

November 2021: Zeven redenen om geen keerlus aan te leggen (artikel verschenen in Gazet van Deurne)

“Het is ondertussen duidelijk dat de stad Antwerpen, district Deurne en De Lijn doorgaan met de aanleg van de nieuwe tramkeerlus. Toch blijven wij ijveren voor een alternatief, want in onze ogen is het nog steeds een absurd project zonder enige meerwaarde voor onze buurt of het openbaar vervoer. Er staat veel op het spel.”

Lees het volledige artikel hier:
Zeven redenen om geen keerlus aan te leggen | Gazet van Deurne

 

+++

 

Oktober 2021: Nieuwe posteractie

Onze nieuwe poster is er! Aanhoudend protest tegen deze zinloze plannen blijft duidelijk nodig, want tot nu toe komt onze buurt er zeer bekaaid vanaf (een buurtbrief vindt u op de achterzijde).


Heel veel dank aan iedereen die hem al aan het raam hing en/of een bijdrage stortte!
Graag extra posters? Mail naar info@juistespoor.be.

 

Download de poster hier

 

+++

 

MAART 2021: Iedereen is tegen nieuwe keerlus aan Gitschotellei: “En toch duwt de stad door”

Op 6 maart 2021 verscheen in de Gazet van Antwerpen een buurtreportage over onze buurt en de keerlusplannen.
O.a. buurtbewoners, marktkramers, middenstanders en het juiste spoor komen hierin aan het woord.

De Lijn bevestigt in hetzelfde artikel dat ons alternatief (d.i. gebruik maken van keerlus t.h.v. Silsburg i.p.v. aanleg nieuwe lus) technisch haalbaar is.

Lees het artikel hier: https://www.gva.be/cnt/dmf20210305_96686544

 

+++

 

FEBRUARI 2021: Infomoment pvda

Op zondag 28 februari 2021 om 14u30 organiseert pvda een coronaveilig infomoment over de keerlus op het Vosplein. Hier leest u er meer over en kan u zich inschrijven:
https://antwerpen.pvda.be/keerlus

 

+++

 

FEBRUARI 2021: Infomoment Stad Antwerpen

Op dinsdag 23 februari 2021 om 19u30 organiseert de Stad Antwerpen een online infomoment over de keerlus. Hier leest u er meer over en kan u zich inschrijven:
https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/boekenberglei-heraanleg/doe-mee/boekenberglei-heraanleg-startvoorontwerp-infosessiefeb-2021

 

+++

 

FEBRUARI 2021: Geen reactie van districtsbestuur

In het artikel “Nieuwe Boekenberglei in Deurne krijgt vorm: nieuwe keerlus, meer bomen en fietspad” (Gazet van Antwerpen, 22 december 2020) pakt Deurnes districtsraadslid Freddy Lorent uit met de nieuwe plannen voor de Boekenberglei.

Wij waren zo vrij om hem onze bedenkingen over te maken per mail. U kan de brief hier nalezen: download (pdf).

Jammer genoeg ontvingen we geen antwoord...

 

+++

 

JANUARI 2021: Red de bomen - teken de petitie!

We startten een online petitie op om de bomen te redden: https://www.change.org/zomereiken-deurne . 

 

Ook Natuurpunt is verontwaardigd over de gevolgen van de keerlus-plannen voor de bomen. Lees het hier: https://www.gazetvandeurne.be/2021/01/18/natuurpunt-reageert-boos-op-de-plannen-om-een-eik-te-kappen/

 

+++

 

JANUARI 2021: Plannen voor grote keerlus in Deurne-Zuid wekken weerstand: “Gevaarlijk kruispunt erbij en prachtige eiken bedreigd”

Op 16/01/2021 verscheen in Het Laatste Nieuws een reactie van Groen op de keerlusplannen. “Wij zijn niet tegen een heraanleg. Zolang het een verbetering is. Maar we zien echt de meerwaarde niet van een keerlus die 6,5 miljoen euro kost. Voor meer openbaar vervoer gaat dat niet zorgen”.

Lees het artikel hier: https://www.hln.be/antwerpen/plannen-voor-grote-keerlus-in-deurne-zuid-wekken-weerstand-gevaarlijk-kruispunt-erbij-en-prachtige-eiken-bedreigd~a0f5cc53/

 

+++

 

DECEMBER 2020: Sp.a Deurne stelt zich vragen bij het vervoersplan 2021 van De Lijn

Op 29/12/2020 verscheen in de Gazet Van Deurne een artikel over het Vervoersplan 2021 en de opmerkingen hierover van sp.a Deurne.

Zo is te lezen de nieuwe plannen ook een grote impact zullen hebben voor Deurne-Zuid: 

"Daar zal een nieuwe zogenaamde ‘keerlus’ worden gecreëerd, zodat de bestaande en onveilige keerlus ter hoogte van Eksterlaar niet meer hoeft te worden gebruikt. “Hiervoor moeten nieuwe sporen en haltes worden aangelegd op de Drakenhoflaan en de Boekenberglei, waardoor heel wat prachtige bomen zullen worden gerooid. Hier is heel wat protest tegen vanuit de buurt” weet Verberckmoes. “Het is duidelijk dat de stad zijn best heeft gedaan om in het nieuwe ontwerp van de sporen rekening te houden met de bezorgdheden uit de buurt. Toch vragen we ons af waarom De Lijn persé die nieuwe keerlus nodig heeft? Verschillende experts wijzen er op dat dit geen duurzame investering is omdat er op termijn sowieso meer ruimte zal vrijkomen. Wanneer de premetrohaltes onder de Turnhoutsebaan zullen openen, iets waar onze sp.a collega’s uit Borgerhout hard voor ijveren, zal de bestaande tram 24 namelijk worden ingekort tot aan de Stenenbrug en komt er dus meer ruimte vrij op de bestaande keerlus aan Silsburg.”

Lees het volledige artikel hier: https://www.gazetvandeurne.be/2020/12/29/sp-a-deurne-stelt-zich-vragen-bij-het-vervoersplan-2021-van-de-lijn/ 

 

+++

 

DECEMBER 2020: Brief voor de buurt

Op maandag 14 december 2020 kwamen medewerkers van De Lijn en de Stad Antwerpen de plannen voor de keerlus voorstellen tijdens de raadscommissie van Deurne.  U kunt deze vergadering hier herbeluisteren (door het audiobestand in kwestie te downloaden): https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/762832

Het juiste spoor schreef naar aanleiding hiervan een nieuwe brief, gericht aan alle buurtbewoners.
Lees de brief hier: 'Open brief buurtbewoners.pdf'

 

+++

 

2020: Actie ‘Red ons van de keerlus!’

Op woensdag 25 november 2020 hing Het Juiste Spoor spandoeken en infoborden op in de buurt om zo buurtbewoners en passanten te informeren over de negatieve gevolgen van de keerlus. Ook de marktkramers op de Gitschotellei deden mee, en hingen zwarte linten aan hun kramen.


Foto’s van de actie bekijken of de infoborden online (her)lezen? Dat kan hier.
Krantenartikels over deze actie vindt u terug onder de rubriek ‘In de pers’.

 

+++

 

NOVEMBER 2020: Plannen keerlus wijzigen opnieuw en opnieuw en opnieuw… 

We vernamen onlangs, via via, dat de plannen voor de keerlus opnieuw werden bijgestuurd.
De nieuwe keerlus zou nu enkel en alleen nog dienen als keerlus voor T10 (meer info). Volgens sommigen zou de lus zelfs enkel gebruikt worden bij problemen op het traject. Eerder dit jaar was er nochtans sprake van de aanleg van een dubbel perron ter hoogte van de Sint-Jozefkerk, waar trams T10 en M2 hun eindhalte zouden krijgen.

Op 18 november 2020 verscheen dan weer in de Gazet van Antwerpen dat de Vervoerregio Antwerpen een haalbaarheidsstudie aanvroeg voor een in- en uitrithelling op Boekenberglei, voor de premetro komende van station Plantin richting Berchem Station… (zie: “Antwerpen gaat premetronetwerk fors uitbreiden”; https://www.gva.be/cnt/dmf20201118_93541345).

Kan u nog volgen? Hier kan u nalezen wat er de afgelopen 14 jaar allemaal al de revue is gepasseerd om de keerlus een bestaansreden te geven: Plannen keerlus: 2006 - nu.

Ondertussen wachten we nog steeds op een reactie van het district Deurne en de stad…

 

+++

 

SEPTEMBER 2020: Reactie De Lijn en district Deurne

Het Juiste Spoor ontving onlangs een reactie van De Lijn per mail en formuleerde hierop een antwoord. Van het district Deurne kregen we te horen dat de standpunten over de keerlus binnen het districtscollege uiteen lopen, en er binnenkort een officieel standpunt volgt. Van zodra we meer concrete informatie ontvingen, kan u deze hier terugvinden.

Download de mail van De Lijn en onze reactie (pdf).

Download de daaropvolgende reactie van De Lijn en Het Juiste Spoor (pdf).

 

+++

 

AUGUSTUS 2020: Brief aan de buurtbewoners

In buurtkrant 't Vliegerke van juli-augustus-september 2020 vinden jullie een brief van Het Juiste Spoor, gericht aan alle buurtbewoners.

Download de brief (pdf).

 

+++

 

JULI 2020: Posteractie “Wie zet De Lijn op het juiste spoor?”

Investeringen in ons openbaar vervoer: daar geloven we in! Hoe meer openbaar vervoer, hoe liever! Jammer genoeg leiden de nieuwe plannen van De Lijn en het stadsbestuur niet tot meer openbaar vervoer. Bovendien hebben ze serieuze nadelige gevolgen voor onze buurt. Hier lees je er meer over. Daarom zouden we alle buurtbewoners vriendelijk willen vragen om een affiche voor het raam te hangen. Als we samenwerken, verhoogt de kans dat we De Lijn en het stadsbestuur op het juiste spoor zetten!

De posters zijn hier te downloaden: Poster 1, Poster 2.

Graag een (extra) papieren exemplaar?
De posters zijn te verkrijgen bij bakker De Vloere Pistolée (Drakenhoflaan 41), Boekenberglei 176 en Boekenberglei 184.

 

+++

 

JUNI 2020: Het nieuwe vervoersplan van De Lijn: Wie haalt De Lijn over de logische streep?

De nieuwe plannen van De Lijn en het stadsbestuur voor 2021 leiden niet tot meer openbaar vervoer. Bovendien hebben ze serieuze nadelige gevolgen voor onze buurt.

Hier lees je er meer over: Artikel buurtreporter.

 

+++

 

MEI 2019: “Buurt lust nieuwe keerlus niet”

“Het stadsbestuur werkt in alle stilte verder aan de aanleg van een nieuwe keerlus van tram 9 aan de Sint Jozefskerk. En dat heeft ingrijpende gevolgen voor de buurt tussen de twee parken.”

In de Gazet van Deurne verscheen op 25 mei 2019 een artikel waarin de keerlus-historiek wordt samengevat.

Het volledige artikel lees je hier: http://www.gazetvandeurne.be/2019/05/25/buurt-lust-nieuwe-keerlus-niet/.

 

+++

 

NOVEMBER 2017: “Bewoners, handelaars en marktkramers gekant tegen geplande keerlus tram 9”

“Buurtbewoners van de Boekenberglei, de Drakenhoflaan en de Gitschotellei dienden gisteravond 150 protestbrieven in bij het districtsbestuur. Ze zijn niet te spreken over de geplande aanleg van een nieuwe keerlus voor tram 9 in hun buurt.”

In de Gazet van Antwerpen verscheen op 13 november 2017 een artikel over de overhandiging van de protestbrieven van de buurtbewoners aan districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) en districtsschepen van Publiek Domein Freddy Lorent (Open Vld).

Het volledige artikel vind je hier terug: https://www.gva.be/cnt/dmf20171113_03184543/bewoners-handelaars-en-marktkramers-gekant-tegen-geplande-keerlus-tram-9.

 

Een nieuwe keerlus ter hoogte van de Gitschotellei-Drakenhoflaan, de Boekenberglei en de Cruyslei? Je hebt er misschien al over gehoord. Investeringen in ons openbaar vervoer: daar geloven we in. Hoe meer openbaar vervoer, hoe liever! Het Juiste Spoor roept op om dure plannen zonder inspraak van de buurt aan de kant de leggen, want logischere alternatieven zijn voorhanden.

Als buurtwerkgroep willen we jou via deze weg informeren over de plannen van De Lijn en het stadsbestuur, de mogelijke gevolgen hiervan en de alternatieven die we aanreiken. Zo blijven we samen op het juiste spoor!

Wil je graag meewerken, heb je vragen, suggesties, …?
Laat van je horen op info@juistespoor.be.