Juiste Spoor

NIEUWS

MAART 2021: Iedereen is tegen nieuwe keerlus aan Gitschotellei: “En toch duwt de stad door”

Op 6 maart 2021 verscheen in de Gazet van Antwerpen een buurtreportage over onze buurt en de keerlusplannen.
O.a. buurtbewoners, marktkramers, middenstanders en het juiste spoor komen hierin aan het woord.

De Lijn bevestigt in hetzelfde artikel dat ons alternatief (d.i. gebruik maken van keerlus t.h.v. Silsburg i.p.v. aanleg nieuwe lus) technisch haalbaar is.

Lees het artikel hier: https://www.gva.be/cnt/dmf20210305_96686544

 

 

+++

 

FEBRUARI 2021: Infomoment pvda

Op zondag 28 februari 2021 om 14u30 organiseert pvda een coronaveilig infomoment over de keerlus op het Vosplein. Hier leest u er meer over en kan u zich inschrijven:
https://antwerpen.pvda.be/keerlus

 

+++

 

FEBRUARI 2021: Infomoment Stad Antwerpen

Op dinsdag 23 februari 2021 om 19u30 organiseert de Stad Antwerpen een online infomoment over de keerlus. Hier leest u er meer over en kan u zich inschrijven:
https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/boekenberglei-heraanleg/doe-mee/boekenberglei-heraanleg-startvoorontwerp-infosessiefeb-2021

 

+++

 

FEBRUARI 2021: Geen reactie van districtsbestuur

In het artikel “Nieuwe Boekenberglei in Deurne krijgt vorm: nieuwe keerlus, meer bomen en fietspad” (Gazet van Antwerpen, 22 december 2020) pakt Deurnes districtsraadslid Freddy Lorent uit met de nieuwe plannen voor de Boekenberglei.

Wij waren zo vrij om hem onze bedenkingen over te maken per mail. U kan de brief hier nalezen: download (pdf).

Jammer genoeg ontvingen we geen antwoord...

 

+++

 

JANUARI 2021: Red de bomen - teken de petitie!

We startten een online petitie op om de bomen te redden: https://www.change.org/zomereiken-deurne . 

 

Ook Natuurpunt is verontwaardigd over de gevolgen van de keerlus-plannen voor de bomen. Lees het hier: https://www.gazetvandeurne.be/2021/01/18/natuurpunt-reageert-boos-op-de-plannen-om-een-eik-te-kappen/

 

+++

 

JANUARI 2021: Plannen voor grote keerlus in Deurne-Zuid wekken weerstand: “Gevaarlijk kruispunt erbij en prachtige eiken bedreigd”

Op 16/01/2021 verscheen in Het Laatste Nieuws een reactie van Groen op de keerlusplannen. “Wij zijn niet tegen een heraanleg. Zolang het een verbetering is. Maar we zien echt de meerwaarde niet van een keerlus die 6,5 miljoen euro kost. Voor meer openbaar vervoer gaat dat niet zorgen”.

Lees het artikel hier: https://www.hln.be/antwerpen/plannen-voor-grote-keerlus-in-deurne-zuid-wekken-weerstand-gevaarlijk-kruispunt-erbij-en-prachtige-eiken-bedreigd~a0f5cc53/

 

+++

 

DECEMBER 2020: Sp.a Deurne stelt zich vragen bij het vervoersplan 2021 van De Lijn

Op 29/12/2020 verscheen in de Gazet Van Deurne een artikel over het Vervoersplan 2021 en de opmerkingen hierover van sp.a Deurne.

Zo is te lezen de nieuwe plannen ook een grote impact zullen hebben voor Deurne-Zuid: 

"Daar zal een nieuwe zogenaamde ‘keerlus’ worden gecreëerd, zodat de bestaande en onveilige keerlus ter hoogte van Eksterlaar niet meer hoeft te worden gebruikt. “Hiervoor moeten nieuwe sporen en haltes worden aangelegd op de Drakenhoflaan en de Boekenberglei, waardoor heel wat prachtige bomen zullen worden gerooid. Hier is heel wat protest tegen vanuit de buurt” weet Verberckmoes. “Het is duidelijk dat de stad zijn best heeft gedaan om in het nieuwe ontwerp van de sporen rekening te houden met de bezorgdheden uit de buurt. Toch vragen we ons af waarom De Lijn persé die nieuwe keerlus nodig heeft? Verschillende experts wijzen er op dat dit geen duurzame investering is omdat er op termijn sowieso meer ruimte zal vrijkomen. Wanneer de premetrohaltes onder de Turnhoutsebaan zullen openen, iets waar onze sp.a collega’s uit Borgerhout hard voor ijveren, zal de bestaande tram 24 namelijk worden ingekort tot aan de Stenenbrug en komt er dus meer ruimte vrij op de bestaande keerlus aan Silsburg.”

Lees het volledige artikel hier: https://www.gazetvandeurne.be/2020/12/29/sp-a-deurne-stelt-zich-vragen-bij-het-vervoersplan-2021-van-de-lijn/ 

 

+++

 

DECEMBER 2020: Brief voor de buurt

Op maandag 14 december 2020 kwamen medewerkers van De Lijn en de Stad Antwerpen de plannen voor de keerlus voorstellen tijdens de raadscommissie van Deurne.  U kunt deze vergadering hier herbeluisteren (door het audiobestand in kwestie te downloaden): https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/762832

Het juiste spoor schreef naar aanleiding hiervan een nieuwe brief, gericht aan alle buurtbewoners.
Lees de brief hier: 'Open brief buurtbewoners.pdf'

 

+++

 

2020: Actie ‘Red ons van de keerlus!’

Op woensdag 25 november 2020 hing Het Juiste Spoor spandoeken en infoborden op in de buurt om zo buurtbewoners en passanten te informeren over de negatieve gevolgen van de keerlus. Ook de marktkramers op de Gitschotellei deden mee, en hingen zwarte linten aan hun kramen.


Foto’s van de actie bekijken of de infoborden online (her)lezen? Dat kan hier.
Krantenartikels over deze actie vindt u terug onder de rubriek ‘In de pers’.

 

+++

 

NOVEMBER 2020: Plannen keerlus wijzigen opnieuw en opnieuw en opnieuw… 

We vernamen onlangs, via via, dat de plannen voor de keerlus opnieuw werden bijgestuurd.
De nieuwe keerlus zou nu enkel en alleen nog dienen als keerlus voor T10 (meer info). Volgens sommigen zou de lus zelfs enkel gebruikt worden bij problemen op het traject. Eerder dit jaar was er nochtans sprake van de aanleg van een dubbel perron ter hoogte van de Sint-Jozefkerk, waar trams T10 en M2 hun eindhalte zouden krijgen.

Op 18 november 2020 verscheen dan weer in de Gazet van Antwerpen dat de Vervoerregio Antwerpen een haalbaarheidsstudie aanvroeg voor een in- en uitrithelling op Boekenberglei, voor de premetro komende van station Plantin richting Berchem Station… (zie: “Antwerpen gaat premetronetwerk fors uitbreiden”; https://www.gva.be/cnt/dmf20201118_93541345).

Kan u nog volgen? Hier kan u nalezen wat er de afgelopen 14 jaar allemaal al de revue is gepasseerd om de keerlus een bestaansreden te geven: Plannen keerlus: 2006 - nu.

Ondertussen wachten we nog steeds op een reactie van het district Deurne en de stad…

 

+++

 

SEPTEMBER 2020: Reactie De Lijn en district Deurne

Het Juiste Spoor ontving onlangs een reactie van De Lijn per mail en formuleerde hierop een antwoord. Van het district Deurne kregen we te horen dat de standpunten over de keerlus binnen het districtscollege uiteen lopen, en er binnenkort een officieel standpunt volgt. Van zodra we meer concrete informatie ontvingen, kan u deze hier terugvinden.

Download de mail van De Lijn en onze reactie (pdf).

Download de daaropvolgende reactie van De Lijn en Het Juiste Spoor (pdf).

 

+++

 

AUGUSTUS 2020: Brief aan de buurtbewoners

In buurtkrant 't Vliegerke van juli-augustus-september 2020 vinden jullie een brief van Het Juiste Spoor, gericht aan alle buurtbewoners.

Download de brief (pdf).

 

+++

 

JULI 2020: Posteractie “Wie zet De Lijn op het juiste spoor?”

Investeringen in ons openbaar vervoer: daar geloven we in! Hoe meer openbaar vervoer, hoe liever! Jammer genoeg leiden de nieuwe plannen van De Lijn en het stadsbestuur niet tot meer openbaar vervoer. Bovendien hebben ze serieuze nadelige gevolgen voor onze buurt. Hier lees je er meer over. Daarom zouden we alle buurtbewoners vriendelijk willen vragen om een affiche voor het raam te hangen. Als we samenwerken, verhoogt de kans dat we De Lijn en het stadsbestuur op het juiste spoor zetten!

De posters zijn hier te downloaden: Poster 1, Poster 2.

Graag een (extra) papieren exemplaar?
De posters zijn te verkrijgen bij bakker De Vloere Pistolée (Drakenhoflaan 41), Boekenberglei 176 en Boekenberglei 184.

 

+++

 

JUNI 2020: Het nieuwe vervoersplan van De Lijn: Wie haalt De Lijn over de logische streep?

De nieuwe plannen van De Lijn en het stadsbestuur voor 2021 leiden niet tot meer openbaar vervoer. Bovendien hebben ze serieuze nadelige gevolgen voor onze buurt.

Hier lees je er meer over: Artikel buurtreporter.

 

+++

 

MEI 2019: “Buurt lust nieuwe keerlus niet”

“Het stadsbestuur werkt in alle stilte verder aan de aanleg van een nieuwe keerlus van tram 9 aan de Sint Jozefskerk. En dat heeft ingrijpende gevolgen voor de buurt tussen de twee parken.”

In de Gazet van Deurne verscheen op 25 mei 2019 een artikel waarin de keerlus-historiek wordt samengevat.

Het volledige artikel lees je hier: http://www.gazetvandeurne.be/2019/05/25/buurt-lust-nieuwe-keerlus-niet/.

 

+++

 

NOVEMBER 2017: “Bewoners, handelaars en marktkramers gekant tegen geplande keerlus tram 9”

“Buurtbewoners van de Boekenberglei, de Drakenhoflaan en de Gitschotellei dienden gisteravond 150 protestbrieven in bij het districtsbestuur. Ze zijn niet te spreken over de geplande aanleg van een nieuwe keerlus voor tram 9 in hun buurt.”

In de Gazet van Antwerpen verscheen op 13 november 2017 een artikel over de overhandiging van de protestbrieven van de buurtbewoners aan districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) en districtsschepen van Publiek Domein Freddy Lorent (Open Vld).

Het volledige artikel vind je hier terug: https://www.gva.be/cnt/dmf20171113_03184543/bewoners-handelaars-en-marktkramers-gekant-tegen-geplande-keerlus-tram-9.