Uw mening

Het doel van deze website is om je zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de plannen omtrent de keerlus aan de Sint-Jozefkerk (Boekenberglei). Reacties of suggesties mag je steeds hieronder achterlaten. Elk idee ter verbetering is uiteraard meer dan welkom!

Wil je graag meewerken, heb je andere vragen of suggesties, dan kan je ons ook altijd bereiken op info@juistespoor.be.

Reactie plaatsen

Reacties

Dora Keuleers
3 dagen geleden

Wie zijn de mensen die tijdens hun kantooruren beslissen over het welzijn van hun soortgenoten? Het vertrouwen in hun deskundigheid en integriteit hebben ze zelf gekelderd : het gevolg van beschaafde hypocrisie, non-communicatie en het negeren van essentiële prioriteiten (milieu, sociale cohesie, leefbaarheid...)
Nee, alles moet niet wijken voor het openbaar vervoer !

Lander
een maand geleden

In jullie alternatieven zie ik geen rechtstreekse verbinding tussen Deurne-Noord en -Zuid. Volgens de districtsburgemeester komt die verbinding er o.a. om de nieuwe Sportoase (opening 2021) te bedienen. Volgens hem levert dit een modal shift op.

De vraag is dus misschien of mensen uit Deurne-Zuid zouden overstappen of de fiets nemen om naar Deurne-Noord te gaan.

ken proost
2 maanden geleden

Beste
Uw alternatieven vind ik beide zeer goed!
Echter is alternatief 2 misschien voor de lijn het interessantste gezien ze geen 2 lijnen meer over hetzelfde traject dienen te sturen.
Heb wel een commentaar en dat gaat over uw voorstel om de cruyslei een richting te maken. Dit lijkt me geen goed idee omdat dan het verkeer rechtdoor moet en hierbij ook de markt in het gedrang komt en de lichten de grote verkeersstroom niet aankunnen en daardoor dus file gaat ontstaan.

gerd wilms
3 maanden geleden

waarom moet er een nieuwe tramlijn bijkomen, wat is er in godsnaam mis met electrische bussen?
bomen moeten weg, parkeerplaatsen verdwijnen,
overlast voor buurtbewoners. tram staat nu al zoveel stil.....

François Vermeulen
3 maanden geleden

Moeten wij enkel maar betalen en is de burger alleen maar stem bepalend voor de staats of stadskas te vullen.

Dirk Buysse
een jaar geleden

De bestaande keerlus optimaliseren is een illusie. Buiten de sterke geluidsoverlast van deze oude lus , een probleem dat overigens vakkundig wordt genegeerd door De Lijn en het district, is het onmogelijk om op deze plaats een lus te voorzien met aan beide zijden een normaal voet- en fietspad. Moderne trams beginnen verdacht veel op treinen te lijken , zo'n gevaarte 180° laten draaien tussen huizenrijen is een idioot en verouderd concept.

Ann Rosiers
een jaar geleden

Beste Piet,
Je bent waarschijnlijk verkeerd ingelicht: tram 4 blijft in 2 richtingen door de Cruyslei rijden en tram 9 ook richting stad. Het gaat hier enkel om een keerlus voor tram 9.
De kruispunten worden er niet veiliger op door bijkomende sporen: kruispunt Gitschotellei, komt een technisch spoor uit de Cruyslei richting Deurne en een verlengd spoor van de de Gitschotellei dat een S-bocht maakt ook richting Deurne, dit laatste in midden van de Gitschotellei. Kruispunt Cruyslei Boekenberglei, een bijkomend spoor uit de Boekenberglei richting stad.
Tramlijn 9 wordt ingekort terwijl er behoefte is aan bijkomend openbaar vervoer door de 500 nieuwe woningen op Eksterlaar en het geplande zwembad en nieuwe schaatsbaan op Ruggeveld.
Er zijn heel wat alternatieven om tram 9 in Deurne Noord te laten keren, zonder die hoge kostprijs van 5 miljoen euro.

Noppen Piet
een jaar geleden

Het nieuwe traject van tram 9 is de logica zelve. De Gitschotellei is de geschikte bedding. Daardoor wordt het kruispunt aan de Cruyslei veiliger voor auto's, fietsers en voetganger. Minder geluid en trillingen voor de bewoners van de Cruyslei. Een fietspad kan voorzien worden in de Cruyslei. De Cruyslei een éénrichtingstraat maken richting stad. Dan wordt deze hele familiale woonbuurt minder druk, veiliger en de mobiliteit wordt aanzienlijk verbeterd.

catena Mandaglio
een jaar geleden

IK ben tegen de keerlus ! er zijn genoeg alternatieven , zoals sommigen in dit forum hier aangeven .
De markt, de bomen , de rust , en dan nog een keerlus aan de kerk ! waar het rustig en veilig moet zijn voor iedereen zowel oud al jong en niet alle verkeer straks opgekropt zit omdat de trams daar hun voorrang pakken en verkeer stil staat om door te rijden naar borsbeek
gebruik het geld elders waar het echt nodig is ,
de verkeerslichten aan de bocht van Boelaer park en cruyslei was ook zo een nutteloze uitgave !

Ludo Peeters
een jaar geleden

Ik kan het niet beter verwoorden !
Het juiste spoor is een oproep om dure plannen zonder inspraak van de buurt even aan de kant de leggen. Eenvoudige alternatieven zijn voorhanden: maak gebruik van bestaande (ongebruikte) sporen, verbind de stad met de nieuwe en prachtige sportinfrastructuur en het nieuwe zwembad.
Als buurtwerkgroep willen we jou via deze weg op de hoogte houden van de nodige heraanleg van de Boekenberglei, de plannen van De Lijn en de stad, de mogelijke gevolgen en alternatieven. Zo blijven we samen op het juiste spoor!