Onze alternatieven

Het Juiste Spoor werkte zelf een alternatief uit om het huidige plan van De Lijn en het stadsbestuur bij te sturen. In deze voorstellen wordt de nieuwe keerlus aan de Sint-Jozefkerk (Boekenberglei) overbodig en blijft de Cruyslei gespaard van een derde tramlijn. Bijkomende voordelen zijn het behoud van de markt, het vrijwaren van de eeuwenoude eiken op de Boekenberglei en de de bomen op de Gitschotellei-Drakenhoflaan, alsook het primeren van de verkeersveiligheid in de heraanleg van de betrokken straten (Gitschotellei-Drakenhoflaan en Boekenberglei). Ook de keerlus ter hoogte van het Eksterlaar zou niet langer gebruikt worden (of enkel in geval van calamiteiten, teneinde de doorstroming op het gehele net te garanderen). Tot slot kan het begrote bedrag van 6,5 miljoen euro dan worden besteed aan andere projecten, zoals bijvoorbeeld de opwaardering van de traminfrastructuur en verkeersveiligheid in de Cruyslei.

Voorstel Juiste Spoor

Concreet stellen wij voor om T10 door te trekken naar de bestaande keerlus Silsburg. Die heeft de capaciteit om twee tramlijnen te laten keren en zal na de uitrol van het pre-metronetwerk (zie hieronder) anders onbediend blijven. M9 behoudt het traject richting Deurne-Noord.

Onderstaande afbeeldingen tonen ons voorstel tegenover dat van De Lijn en Stad Antwerpen. Hierbij is het belangrijk op te merken dat in de nabije toekomst T13 zal ingekort worden tot keerlus Stenenbrug met de uitrol van het pre-metronetwerk. Met die inkorting zullen er exploitatiemiddelen (kosten om kilometers te rijden) vrijkomen. Zo is het argument van De Lijn 'dat men geen extra kosten kan maken' dus niet meer geldig (sowieso is dit een zwak argument, want men legt een keerlus aan voor één tram met een lengte die maar liefst 1.1 km bedraagt). Daarnaast blijft in ons alternatief de buurt rond Eksterlaar, waar veel nieuwe appartementen zijn/worden gebouwd, bediend door een tram, terwijl deze buurt in het voorstel van De Lijn volledig in de kou blijft staan na de uitrol van het pre-metronetwerk.

Andere voorstellen

Ook andere groepen (Groen, TreinTramBus, pvda, ...) hebben alternatieve oplossingen bedacht die een meerwaarde bieden voor de buurt, voor Deurne en voor Antwerpen. Al deze alternatieven hebben één ding gemeenschappelijk: er is helemaal geen nood aan een nieuwe keerlus t.h.v. de Boekenberglei.

 

Met niet minder dan 6 keerlussen in de nabije omgeving zijn er ongetwijfeld nog andere oplossingen mogelijk. Voorts zien we dit debat niet enkel als een mogelijkheid voor het bespreken van de tramtrajecten, maar zou het ook fantastisch zijn om samen een totaalbeeld voor de buurt te ontwikkelen: zou het nuttig zijn om van de Cruyslei enkelrichtingsstraat te maken? Wat met de broodnodige heraanleg van de Boekenberglei - Gitschotellei - Drakenhoflaan? Kan het verkeer op een andere manier omgeleid worden op de dag van de markt? Graag ontvangen we al jullie input. We zien het niet als onze taak om ‘de’ juiste oplossing te formuleren. Gegeven de complexiteit van de situatie zal die ook niet bestaan. Wat we wel kunnen doen is al jullie input verwerken en deze vertalen in concrete voorstellen die we dan graag overmaken aan de verantwoordelijke instanties. Met andere woorden: heb je ideeën, voorstellen, bedenkingen, … dan ontvangen we deze graag op info@juistespoor.be.

info@juistespoor.be