Voorgeschiedenis

Lang voor De Lijn en het stadsbestuur op de proppen kwamen met het nieuwe vervoersplan voor 2021, probeerden zowel De Lijn als sommige politieke partijen de aanleg van een nieuwe keerlus ter hoogte van de Gitschotellei-Drakenhoflaan-Boekenberglei-Cruyslei door te duwen. Van in het begin hadden we hier als buurtbewoners vragen bij en toonden we belangrijke nadelige gevolgen aan. We dachten actief mee na over alternatieve oplossingen. Hieronder een weergave van dit stukje voorgeschiedenis.

De gevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers werd ingeroepen als belangrijkste reden om de keerlus aan het Eksterlaar te vervangen door een nieuwe keerlus ter hoogte van de Gitschotellei-Drakenhoflaan-Boekenberglei-Cruyslei.

Huidige toestand – keerlus Eksterlaar.

 

Wanneer we echter de statistieken betreffende de verkeersveiligheid bekijken (zie figuur hieronder), blijkt dat het kruispunt van de Boekenberglei met de Cruyslei vandaag gevaarlijker is dan de bestaande keerlus ter hoogte van halte Eksterlaar. Momenteel komen er trams uit twee richtingen op het kruispunt Cruyslei-Boekenberglei. Met de komst van een nieuwe keerlus zou de tram hier uit drie verschillende richtingen opduiken. Wie in de buurt woont, weet dat er zelfs zonder keerlus al veel verkeersongelukken gebeuren op dit kruispunt. De trams zijn vaak betrokken in deze accidenten. In augustus 2019 ontspoorde er nog een tram die het appartementsgebouw op de hoek van de Cruyslei-Boekenberglei binnenreed (https://atv.be/nieuws/tram-ontspoort-in-deurne-en-rijdt-appartementsgebouw-binnen-2-zwaargewonden-en-2-lichtgewonden-83825, ATV Nieuws 28/08/2019).

Verkeersstatistieken van de Federale Politie - Wetenschappelijke studie 2014-2016. Aan de hand van een heatmap wordt de verkeersveiligheid op de betrokken locaties getoond.
De intensiteit en grootte van de kleuren stemmen overeen met de hoeveelheid geregistreerde ongevallen op die plaats (groen: geen tot weinig ongevallen, rood: veel ongevallen).

 

Hoewel de verkeersveiligheid wordt ingeroepen als belangrijkste argument om de keerlus aan het Eksterlaar weg te halen en deze te vervangen door een nieuwe keerlus aan de Sint-Jozefkerk (Boekenberglei), wordt de verkeerssituatie er dus absoluut niet veiliger op. Dit neemt niet weg dat de keerlus aan het Eksterlaar niet geschikt is voor de steeds langer wordende trams, en dat de verkeerssituatie daar herbekeken moet worden.

In onze alternatieven wordt de Eksterlaar-keerlus daarom niet opgenomen. In geval van problemen zou deze keerlus echter uitzonderlijk kunnen worden gebruikt om de doorstroming op het gehele net te garanderen.

info@juistespoor.be