Onze alternatieven

+++ Update 20 December 2020: er lijkt een aanpassing te zijn gebeurd in het tramnet, waardoor enkel tram T10 gebruik zal maken van de keerlus. Tram M9 rijdt door tot aan Wommelgem, waarna tram M2 het traject verderzet richting Deurne-Noord. Dit houdt in dat het gehele plan nu wordt doorgevoerd voor één tramlijn, T10. Hierdoor zijn onderstaande alternatieven niet meer correct, we maken z.s.m. werk van een update.

 

Het Juiste Spoor werkte zelf twee alternatieven uit om het huidige plan van De Lijn en het stadsbestuur bij te sturen.

In deze voorstellen wordt de nieuwe keerlus aan de Sint-Jozefkerk (Boekenberglei) overbodig en blijft de Cruyslei gespaard van een derde tramlijn. Bijkomende voordelen zijn het behoud van de markt, het vrijwaren van de eeuwenoude eiken op de Boekenberglei en de de bomen op de Gitschotellei-Drakenhoflaan, alsook het primeren van de verkeersveiligheid in de heraanleg van de betrokken straten (Gitschotellei-Drakenhoflaan en Boekenberglei). Gemeenschappelijk aan beide alternatieven is ook dat de keerlus ter hoogte van het Eksterlaar niet langer gebruikt zou worden (of enkel in geval van calamiteiten, teneinde de doorstroming op het gehele net te garanderen). Tot slot kan het begrote bedrag van 6,5 miljoen euro dan worden besteed aan andere projecten, zoals bijvoorbeeld de opwaardering van de traminfrastructuur en verkeersveiligheid in de Cruyslei.

Uiteraard zijn dit slechts enkele mogelijke scenario’s. Met niet minder dan 6 keerlussen in de nabije omgeving zijn er ongetwijfeld nog andere oplossingen mogelijk. Voorts zien we dit debat niet enkel als een mogelijkheid voor het bespreken van de tramtrajecten, maar zou het ook fantastisch zijn om samen een totaalbeeld voor de buurt te ontwikkelen: zou het nuttig zijn om van de Cruyslei enkelrichtingsstraat te maken? Wat met de broodnodige heraanleg van de Boekenberglei - Gitschotellei - Drakenhoflaan? Kan het verkeer op een andere manier omgeleid worden op de dag van de markt?

Graag ontvangen we al jullie input. We zien het niet als onze taak om ‘de’ juiste oplossing te formuleren. Gegeven de complexiteit van de situatie zal die ook niet bestaan. Wat we wel kunnen doen is al jullie input verwerken en deze vertalen in concrete voorstellen die we dan graag overmaken aan de verantwoordelijke instanties. Met andere woorden: heb je ideeën, voorstellen, bedenkingen, … dan ontvangen we deze graag op info@juistespoor.be.

Alternatief 1

Het traject van tram M2 wordt ingekort, terwijl T10 wordt verlengd tot aan de Park & Ride zone in Wommelgem.

Bijkomend voordeel is dat er dan twee extra bestemmingen bereikbaar worden vanuit de Park & Ride zone in Wommelgem. Het doel van Park & Ride zones lijkt ons toch om van hieruit zoveel mogelijk plaatsen te kunnen bereiken.

Alternatief 2

Een andere mogelijke oplossing bestaat uit de inkorting van het traject van tram T10 tot aan Borsbeeksebrug (keerlus Groenenhoek) en de inkorting van het traject van tram M2 tot aan de Park & Ride zone in Wommelgem. M9 zou dan de keerlus aan Silsburg kunnen gebruiken. Op die manier zou er slechts een enkel tramtraject door de Cruyslei lopen.