Contact met De Lijn

Geen bereidheid tot overleg bij De Lijn

Graag hadden we contact gehad met De Lijn. Jammer genoeg, na herhaaldelijk aandringen en vriendelijk vragen, werd onze aanvraag tot ontmoeting geweigerd (zie mailverkeer hieronder).

Ook als reactie op een recentere vraag naar meer informatie betreffende het vervoersplan 2021 verwees De Lijn naar het lokale bestuur: